86. LECKE
A ma áttekintendő eszmék a következők:

  1. (71) Egyedül Isten terve vezethet el a megváltásra.

2Értelmetlen dolog lenne megszállottan kutatnom a megváltást. 3Már számos emberben, számos dologban véltem előtalálni, de amikor érte nyúltam, a semmibe markolt kezem. 4Nem tudtam, hol lakozik. 5Nem tudtam, mi is valójában. 6De nincs több hiábavaló keresés. 7Egyedül Isten terve vezethet el a megváltásra. 8És én örvendezek, mert az Ő terve sosem vall kudarcot.

  1. Íme néhány ajánlat, hogyan lehet ezt az eszmét konkrét helyzetekre alkalmazni:

2 Isten megváltásra vonatkozó terve megóv az e helyzetről alkotott észlelésemtől.

3 Ez sem képez kivételt Istennek a megváltásomra vonatkozó terve alól.

4Hadd tekintsek erre csak Isten megváltó tervének fényében.

  1. (72) A sérelmek dédelgetése támadás Isten megváltó terve ellen.

2A nehezteléssel azt kíséreljük meg bebizonyítani, hogy Isten megváltó terve nem működik. 3Pedig csakis az ő terve működhet. 4Azáltal, hogy sérelmeket dédelgetek, kirekesztem a tudatosságomból a megváltás egyetlen reményét. 5Többé nem intézek támadást saját érdekeim ellen ilyen bomlott módon. 6Elfogadom Isten megváltó tervét, és boldog leszek.

  1. Jelen eszme más, konkrét formában is megnyilvánulhat:

2Amikor erre tekintek, a téves észlelés és a megváltás közül kell választanom.

3Ha hagyom, hogy ez a neheztelés alapjául szolgáljon, nem szolgálhat a megváltás alapjául.

4Ez a helyzet nem támadásért, de megváltásért kiált.