A könyvről

A COURSE IN MIRACLES

A csodák tanítása

Jó néhány spirituális tanító említi ezt a könyvet. Mikor már sokadik alkalommal hallottam róla, az az érzésem támadt, hogy meg akarom ismerni. Magához vonzott. Minden kétségem elszállt. Olvasása és a feladatok végzése közben sorra jöttek az úgynevezett csúcspillanatok. Elkezdődött az emlékezés.

HELEN SCHUCMAN

belső diktálással érkezett


“Ami valós, azt semmi nem fenyegetheti.
Ami valótlan, az nem létezik.
Ebben rejlik Isten békéje.”

A csodák tanítása  (A Course in Miracles) már több millió ember életét megváltoztatta. Ez a három részből álló könyv egy 1965-ben kezdődött belső diktálás során érkezett az amerikai Columbia Egyetem egyik pszichológusához, Helen Schucmanhoz. A Kurzus anyaga először 1976-ban jelent meg.

“Ami valós, azt semmi nem fenyegetheti.
Ami valótlan, az nem létezik.
Ebben rejlik Isten békéje.”

Így kezdődik A csodák tanítása, alapvető különbséget téve valós és valótlan dolgok, tudás és érzékelés között. A tudás maga az igazság, amely megváltoztathatatlan, örökkévaló és minden ellentmondástól mentes. Nincs ellentéte, nincs kezdete és nincs vége. Egyszerűen csak létezik. 

Az érzékelés világa ugyanakkor az idő, a változás, a kezdetek és végek világa, amely nem a tényeken, hanem a tények magyarázatán alapul. Szelektív az érzékelés miatt, megbízhatatlanul működik, és pontatlan értelmezéseket szül.
A megbocsátás az emlékezés eszköze, ezáltal fordul visszájára a világ gondolkodása. Ha múltunk egyetlen darabkája sem korlátoz már bennünket, emlékezni fogunk Istenre. A tanulás csak eddig juthat. Ha készen állunk, Maga Isten fogja megtenni az utolsó lépést, hogy visszatérhessünk Hozzá.

A csodák tanításának célja, hogy kiképezzen rá, hogyan tudunk Isten hangjára, a Szent Szellemre figyelni. Isten elméjének kiterjesztéseként ő szolgál belső vezetőnkként; irányítja a gondolatainkat, pontosan megmondja, hogy mi a teendőnk, és megfelelő irányba tereli minden erőfeszítésünket. A valódi hatékonyság érdekében az a dolgunk, hogy megtanuljunk saját, belső tanítónkra hagyatkozni, ahelyett, hogy kívülről várnánk a segítséget. E vezettetés által rábukkanhatunk az egyedül nekünk szánt, Istentől kapott feladatunkra.

Törzsszöveg

Elméleti hátteret ad egy új gondolkodási rendszerhez

Munkafüzet

365 leckét tartalmaz, az év minden napjára egyet

Tanári kézikönyv

A felmerülő kérdéseid nagy részére válaszol

Mi ez a könyv?

A csodák tanítása alapvetően azért jött létre, hogy elősegítse az egyéni tanulást.

A könyv három részből áll: a törzsszövegből, a munkafüzetből és a tanítók munkáját segítő kézikönyvből. Hogy a tanulók milyen sorrendben és hogyan tanulmányozzák az egyes részeket, az csakis az ő igényeiktől és beállítottságuktól függ.

A Kurzus alaposan átgondolt, mind elméleti, mind pedig gyakorlati szinten lépésről lépésre kifejtett tanmenettel bír, amely az elmélettel szemben a gyakorlatot, a tapasztalást helyezi előtérbe. Bár keresztény nyelvezetet használ, egyetemes spirituális témákkal foglalkozik, és többször is kijelenti, hogy ez az út csupán az egyetemes tanrend egy lehetséges változata. Számos egyéb módszer létezik, amelyek csak formájukban térnek el egymástól – végül minden út Istenhez vezet.

A javarészt elméleti jellegű törzsszöveg fekteti le a gondolati rendszer alapjait, erre épülnek aztán a munkafüzet gyakorlatai. Gyakorlati alkalmazás nélkül a törzsszöveg javarészt csak elvont fogalmak gyűjteménye marad, és nem teljesítheti be a Kurzus fő célját.

A munkafüzet háromszázhatvanöt gyakorlatot tartalmaz, az év minden napjára egyet. Mindazonáltal nem szükségszerű ebben a tempóban haladni: akár több napig is elidőzhetsz egy-egy számodra különösen szimpatikus gyakorlatnál, instrukcióink csupán arra kérnek, hogy ne akarj napi egynél többet elvégezni. Végezetül a tanári kézikönyv választ kínál a tanulók által leggyakrabban feltett kérdésekre, valamint tisztázza a Kurzus legfontosabb kifejezéseit.

A feladatok végzése kiképzi az elmét arra, hogy megértse a Törzsszöveget.

Tarts velem

A Kurzus nem igyekszik befejezettnek feltüntetni magát, és a munkafüzet gyakorlatainak sem az a céljuk, hogy minden további gyakorlást fölöslegessé tegyenek. A végén minden tanuló kettesben marad Belső Tanítójával, Aki saját belátása szerint irányítja majd további előrehaladását.

VÉLEMÉNYEK

A csodák tanításáról

Marianne Williamson így ír a Tanításról a Visszatérés a szeretethez c. könyvében:

„Azonnal felismertem, hogy a Csodák Tanítása valami nagyon fontos dolgot fog feltárni előttem. Tradicionális keresztény terminológiát használt, nem hagyományos, nem vallásos módon. Mellbe vágott a szövegből kisugárzó hitelesség. Olyan kérdésekre adott választ, amelyekről már kezdtem azt gondolni, hogy nincs rájuk felelet. Zseniális pszichológiai fogalmakat használva szólt Istenről, ami az értelemnek kihívást jelentett, de sohasem támadást. Közhelyesen hangzik, de úgy éreztem, hazataláltam.
Úgy tűnt, a Tanítás alapvető üzenete a megpihenés. Ez meglehetősen összezavart, mert számomra a megpihenés addig a lemondással volt egyenértékű. Arra vártam, hogy valaki elmondja majd, hogyan kell megvívni a harcot, vagy hogyan harcoljak önmagamért, de ez a könyv azt sugalmazza, mondjak le a harcról. Meglepetést éreztem, ugyanakkor megkönnyebbültem. Már régóta sejtettem, hogy alkalmatlan vagyok az evilági harcokra.
Több volt ez számomra, mint egy könyv: a személyi trénerem lett a pokolból kivezető úton. Amint elkezdtem olvasni a Tanítást, és nekiláttam a munkafüzet gyakorlatainak, azonnal éreztem, hogy pozitív változások történnek bennem. Boldognak éreztem magam. Miközben a Tanítást tanulmányoztam, óriási, reményt adó energia szabadult fel bennem, holott addig mindennap egyre sötétebb, egyre önpusztítóbb gondolatok gyötörtek. A Tanítás, csak egyetlen ösvény a számos lehetséges út közül – de felismerjük, ha ez a mi utunk. Számomra intellektuálisan, érzelmileg és lelkileg egyaránt áttörést jelentett. Szörnyen fájdalmas érzelmektől szabadított meg.”

Dr. Wayne W. Dyer ezt írja a Most már tisztán látok c. könyvében A Csodák tanításáról:

” Már tudok valamit A Csodák tanításából, aminek negyven évvel ezelőtt nem voltam tudatában. Ez a könyv azt tanítja, hogy döntéseink előtt kérdezzük meg magunktól: Félelemből, vagy szeretetből teszem ezt? . Amikor félünk, nem marad hely a szeretet számára és amikor szeretünk, akkor nincs hely a félelem számára. Amikor belső világomból elűztem a félelmet, mély békét éreztem. Más szóval képes voltam a szeretet felől közelíteni mindenkihez.”

Bagdi Bella:

“Az én spirituális felnőtté válásomat az „A Course in Miracles” adta meg. A 365 gyakorlatot tartalmazó spirituális kurzus megtanított másképpen látni, mint ahogy korábban láttam. Megtanított az elmélet helyett a gyakorlati, cselekvő életre, megtanított a dolgok minősítések nélküli megtapasztalására, a helyes értelmezésre, és ami a legfontosabb, a gondolataimat minden nap a megfelelő irányba terelni a gyakorlataival.”

ÚTMUTATÓ

a könyv értelmezéséhez

ÚTMUTATÓ