89. LECKE

A ma áttekintendő eszmék:

  1. (77) A csodák megilletnek engem.

2Megilletnek engem a csodák, mert egyedül Isten törvényei érvényesek rám. 3Az Ő törvényei megszabadítanak minden vélt sérelemtől, és a csodákat állítják a neheztelés helyébe. 4Én pedig elfogadom a csodákat a neheztelés helyett, mert a sérelmek illúziói elrejtik a csodákat. 5Mostantól csak azt fogadom el, amire Isten törvényei feljogosítanak, hogy az Őáltala nekem adott feladat érdekében használjam, amit kapok.

  1. Ezen eszme alábbi formái szintén segíthetnek:

2Emögött egy csoda rejlik, amely megillet engem.

3 Nem neheztelek rád, [az adott személy neve], inkább felajánlom neked a téged megillető csodát.

4Ha igaz mivoltában látom, e helyzet egy csodát kínál számomra.

  1. (78) Hadd lépjenek csodák a neheztelés helyébe.

2Ezen eszme által egyesítem akaratomat a Szentlélekével, és egynek látom őket. 3Ezen eszme által elfogadom a pokolból való megszabadulásomat. 4Ezen eszme által kinyilvánítom, hogy hagyom, hogy Isten megváltásomra vonatkozó tervének megfelelően az igazság lépjen az illúzióim helyébe. 5Nem akarok kivételeket, és nem akarok pótszereket. 6A Menny egészét akarom, és csak a Mennyek Országát, mert Isten is ezt akarja nekem.

  1. Íme ezen eszme néhány konkrét formája:

2Nem akarom dédelgetni ezt a sérelmet megváltásomtól elkülönítve.

3 Hadd lépjenek a csodák a neheztelésünk helyébe, [a megszólítandó személy neve].

4 E helyzet mögött ott rejlik a csoda, amely minden sérelmem helyébe lép.